26.05.2021

Rozliczenie subwencji PFR 1.0

W związku z pandemią Covid-19 wiele firm skorzystało z pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju – Tarczy Finansowej 1.0. Z pomocy tej należy się jednak rozliczyć. Kroki, jak to zrobić zostały przedstawione poniżej:

  1. Propozycja rozliczenia subwencji

Przed upływem 12 miesięcy od dnia wypłacenia subwencji, w bankowości elektronicznej zostanie zaprezentowana propozycja PFR w zakresie wysokości subwencji podlegającej zwrotowi. Formularz będzie uzupełniony jedynie wstępnie, pozostałe dane będzie trzeba uzupełnić samemu. Propozycja ta jest sporządzona w oparciu o dane, jakie PFR uzyskał z ZUS, Ministerstwa Finansów oraz KAS. Propozycja ta będzie jedynie do wglądu, zaakceptować ją będzie można od dnia, w którym zacznie biec termin na złożenie oświadczenia o rozliczeniu subwencji.

  1. Sprawdzenie treści oświadczenia oraz uzupełnienie danych

Zanim oświadczenie zostanie podpisane, należy zweryfikować poprawność danych w nim zawartych oraz uzupełnić brakujące dane. Dane, które nie zostały uzupełnione to między innymi:

-oświadczenie o wysokości straty na sprzedaży,

-oświadczenie o spadku przychodów,

-pozostałe oświadczenia – jak na przykład o odpowiedzialności karnej.

Należy także zauważyć, że podpisanie oświadczenia o rozliczeniu subwencji bez dokonywania zmian dotyczących kwoty subwencji podlegającej zwrotowi, będzie oznaczać, że beneficjent zgadza się na wyliczoną przez PFR wysokość tej kwoty. W tym przypadku, nie będzie można później zakwestionować tej kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

  1. Podpisanie oświadczenia

Oświadczenie musi podpisać osoba składająca oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przez bank.

  1. Weryfikacja oświadczenia przez PFR

Oświadczenie zostanie zweryfikowane z bazami danych między innymi z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS i GUS.

  1. Podjęcie decyzji o rozliczeniu subwencji

Po rozpatrzeniu uzupełnionego i podpisanego wniosku o rozliczenie subwencji, PFR podejmuje jedną z trzech decyzji:

- określenie, jaka kwota subwencji finansowej podlega zwrotowi,

-określenie, że cała kwota subwencji podlega zwrotowi,

- zidentyfikowanie okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. W takim przypadku PFR informuje o przyczynach takiego stanu rzeczy. Wyjaśnienie tych okoliczności powinno nastąpić w ramach postępowania wyjaśniającego, po którym PFR wyda jedną z powyższych decyzji, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.

Należy pamiętać, że oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej należy złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj oferty pracy i miesięczne podsumowania zmian podatkowych!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera, otrzymuj oferty pracy oraz miesięczne podsumowania zmian podatkowych!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów