9.03.2023

Wycena biura rachunkowego

Większość właścicieli, szczególnie w aktualnym okresie kiedy prawo podatkowe potrafi się zmienić z tygodnia na tydzień czasem zadaje sobie pytanie: „A może sprzedam swoje biuro rachunkowe?!” Wycena biura rachunkowego to proces, pozwalający na określenie wartości firmy i jej potencjału finansowego. Wyróżnić można wycenę poprzez zwrot z inwestycji, metodę wyceny aktywów, metodę porównawczą oraz metodę wyceny transakcji historycznych. Podczas transakcji ważne są również inne czynniki, niż cena jak na przykład zakres pomocy w trakcie przejęcia i po okresie przejęcia.

Warto nadmienić, że każda wycena jest subiektywną oceną wyceniającego i uwzględnia parametry istotne dla konkretnej sytuacji. Kupującemu i sprzedającemu przyświecają inne cele transakcji, a więc wycena tych dwóch stron może się od siebie różnić. Niemniej jednak ostatecznie przedmiot sprzedaży (w tym przypadku biuro rachunkowe) jest warty dokładnie tyle ile jest gotowy zapłacić kupujący. Jeśli sprzedający nie zgadza się z zaoferowaną przez kupującego ceną, należy ją negocjować używając konkretnych argumentów.

Ważnym aspektem jest także to, komu sprzedawana jest firma. Jeśli jest to podmiot z branży, to najprawdopodobniej weźmie pod uwagę inne aspekty niż wyniki zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym (nie trzeba „pudrować bilansu”). W przypadku potencjalnych nabywców spoza branży które zamierzają rozszerzyć swoją działalność o usługowe prowadzenie ksiąg najczęściej analizowane są metryki finansowe sprzedawanej firmy.

Przykładowe, uproszczone metody wyceny biura rachunkowego:

 • ROI – Zwrot z inwestycji
  Metoda wskaźnikowa wyceny zwrotu z inwestycji jest narzędziem wykorzystywanym do oszacowania rentowności przejmowanego przedsiębiorstwa. Metody te są dobre dla potencjalnych nabywców spoza branży. Warto zwrócić uwagę na wskaźniki finansowe wynikające z wyników finansowych firmy. Na podstawie danych o przepływów pieniężnych, można też zbudować model DCF (Discounted Cash Flow) ale model jest skomplikowany a nie każde biuro robi RPP więc pominiemy jego szczegółowy opis.
  Przykłady wskaźników ROA, ROE, ROIC w Meritoros:
 • Metoda wyceny aktywów
  Metoda wyceny aktywów jest kolejną metodą wykorzystywaną do określenia wartości przedsiębiorstwa. Metoda ta bazuje na wycenie poprzez analizę aktywów spółki.
  W przypadku biura rachunkowego składniki jak: komputery, licencje, marka, oprogramowania, mają mało istotne znaczenie w większości przypadków.
  Do czynników wpływających na wycenę biura rachunkowego zalicza się:
  • ilość obsługiwanych klientów,
  • rodzaj klientów (KPIR, KH, kadry) oraz segmentacja – większość firm, które przejmują podmioty w branży skupia się na klientach na pełnej księgowości,
  • jakość podpisanych kontraktów – wycena, długość trwania, sposób budowania kontraktów, płatności za kadry (np. czasem zdarzają się odstępstwa od standardu jakim jest fakturowanie dodatkowo usługi rozliczenia rocznego/sporządzenia bilansu co zmusza kupującego do renegocjowania umów z przejętymi klientami już na wstępie a to zwiększa ryzyko, że po przejęciu będą chcieli odejść do tańszej konkurencji),
  • ilości pracowników, ich wiedza i samodzielność,
  • nakłady pracy właściciela firmy (im więcej obowiązków ma właściciel, tym trudniej go zastąpić. Nie dotyczy to sytuacji, gdy właściciel nadal chce pracować w przejętej firmie),
  • lokalizacja, ilość oddziałów biura rachunkowego (dla niektórych nabywców im więcej oddziałów ma firma, tym lepiej – jest to poszerzenie rynków zbytu dla kupującego),

Wiele firm decyduje się na audyt ksiąg prowadzonych przez kupowane biuro rachunkowe. Dzięki temu można stwierdzić, jaka jest jakość świadczonych do tej pory usług. Audyt dodatkowo weryfikuje, czy wszystkie obowiązki, które biuro rachunkowe zafakturowało, zostały spełnione. Żaden z kupujących nie zdecyduje się na zakup firmy, w której koniecznym będzie naprawa błędów lub niedociągnięć po poprzednim właścicielu.

 • Metoda porównawcza
  Możliwa jest również wycena biur rachunkowego poprzez jego porównanie z konkurencją będącą obecną na rynku regulowanym.
  Spółki z branży księgowej notowane na giełdzie NewConnect – wskaźnik P/S (Price to Sales):

Na tej podstawie – znając wielkość rocznych obrotów przejmowanego biura – można wyestymować ewentualną wycenę swojego przedsiębiorstwa. Należy jednak uwzględnić, że spółki notowane na parkiecie są notowane z pewną premią: są duże, transparentne, kontrolowane przez KNF, są notowane na parkiecie regulowanym (a więc poniosły już koszty upublicznienia akcji) a ich akcje są płynne (można sprzedać zaraz po zakupie korzystając z giełdy) nie należy więc liczyć na wycenę podobną do wycen giełdowych. Należy jednak pamiętać o częstej nieefektywności wycen giełdowych (podatność na psychologię inwestorów, czy też niską płynność) i nie przywiązywać do nich przesadnej wagi.

 • Metoda wycen transakcji historycznych
  Istnieją na rynku firmy które z tytułu notowania na rynku regulowanym, mają obowiązek raportować transakcje typu pozyskanie innego przedsiębiorstwa. Można prześledzić ceny stosowane w podobnych transakcjach raportowanych w systemie ESPI przez spółki giełdowe i porównać je do metod zastosowanych powyżej. Przykładem mogą być:
  • ESPI 6/2019 z dnia 15.11.2019 firma Abak SA przejęła firmę Finesti Sp. z o.o. za cenę 870,4 tys przy spodziewanych obejmowanych obrotach 1300 tys. Podczas transakcji zostało przejęte 300 klientów oraz 15 pracowników,
  • ESPI 9/2016 z dnia 01.12.2016 firma Abak SA przejęła firmę Augur Biuro Rachunkowe G&Z Sałek za cenę 300 tys przy spodziewanych obejmowanych obrotach rocznych 600 tys. W ramach transakcji zostało przejęte 117 klientów oraz 4 pracowników,
  • Meritoros SA dokonało przejęcia spółki z branży w styczniu 2023 za cenę 600 tys przy spodziewanych obrotach rocznych 1 mln. W ramach transakcji przejęto 50 klientów oraz 4 pracowników.

Warto również wskazać, że istotne mogą też być inne czynniki niż cena - oferta dla przejmowanych pracowników (każdy chciałby zostawić swoich pracowników w dobrych rękach), oferta dla przejmowanych klientów (większość chce, żeby klienci byli dobrze zaopiekowani) oraz pozacenowe warunki transakcji jak:

 • gotowość pozostania na stanowisku kierującego przejmowanym podmiotem w charakterze Partnera Zarządzającego
 • w przypadku decyzji o odejściu - konieczność i zakres pomocy w trakcie przejęcia, i po okresie przejęcia,
 • okres zakazu konkurencji (najczęściej jest konieczny w przypadku sprzedaży przez podmioty/udziałowców z branży którzy nie chcą zostać w przejmowanym podmiocie),
 • zakres zakazu konkurencji,
 • inne warunki – np. przejęcie pakietu większościowego i praca dalej we własnej firmie, ale w ramach większej grupy kapitałowej z jej wsparciem,
 • forma płatności: gotówka z góry, płatność w ratach czy też częściowa płatność w akcjach podmiotu przejmującego.

Jeśli są Państwo zainteresowani sprzedażą biura rachunkowego, zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją współpracy.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4, . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

  Wiadomość wysłana pomyślnie

  Zadzwoń do nas!
  +48 12 423 32 99
  ← Wróć do wszystkich artykułów